باحضور جناب آقای پیراسبقی معاونت سیاسی فرمانداری شهرستان زرندیه به همراه ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جناب آقای جوانمرد و همچنین ریاست محترم اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان زرندیه جناب آقای عزیزآبادی از اقدامات کارخانه فولاد هیربد زرندیه درحوزه مسئولیت های اجتماعی و حمایت از فعالیت های فرهنگی که طی همکاری این کارخانه با ادارات دولتی در طول سال 1402 صورت گرفته بود قدردانی گردید .

تقدیر مدیران شهرستان ازاقدامات فرهنگی فولادهیربدزرندیه

باحضور جناب آقای پیراسبقی معاونت سیاسی فرمانداری شهرستان زرندیه به همراه ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جناب آقای جوانمرد و همچنین ریاست محترم اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان زرندیه جناب آقای عزیزآبادی از اقدامات کارخانه فولاد هیربد زرندیه درحوزه مسئولیت های اجتماعی و حمایت از فعالیت های فرهنگی که طی همکاری این کارخانه با ادارات دولتی در طول سال 1402 صورت گرفته بود قدردانی گردید . ... ادامه مطلب

بازدید رئیس ستاد تسهیل کشور از صنایع فولاد هیربد زرندیه

 حضور معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور جناب آقای مهندس آقاعلیخانی بهمراه استاندار استان مرکزی آقای دکتر مخلص الائمه و جناب آقای دکتر مهری فرماندار شهرستان زرندیه و همچنین سایر مسئولان استانی درکارخانجات صنایع فولاد هیربدزرندیه . ... ادامه مطلب