فرصت‌های شغلی

ارسال درخواست همکاری

لطفا بسته به مرحله استخدامی خود، یکی از فرم‌ها را تکمیل و در سامانه ثبت نمایید. توجه فرمایید اطلاعات تمامی فرم‌ها باید کاملا دقیق تکمیل گردد.

فرم استخدام اولیه

در مرحله اول لازم است این فرم را تکمیل نمایید.

 

smiling-asian-businessman-shaking-partners-hand_1262-2310

فرم استخدام نهایی

اگر در مرحله اول پذیرفته شدید پس از تماس کارشناسان منابع انسانی، این فرم را تکمیل نمایید.