باحضور جناب آقای پیراسبقی معاونت سیاسی فرمانداری شهرستان زرندیه به همراه ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جناب آقای جوانمرد و همچنین ریاست محترم اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان زرندیه جناب آقای عزیزآبادی از اقدامات کارخانه فولاد هیربد زرندیه درحوزه مسئولیت های اجتماعی و حمایت از فعالیت های فرهنگی که طی همکاری این کارخانه با ادارات دولتی در طول سال 1402 صورت گرفته بود قدردانی گردید .

تقدیر مدیران شهرستان ازاقدامات فرهنگی فولادهیربدزرندیه

اسفند 26, 1402
باحضور جناب آقای پیراسبقی معاونت سیاسی فرمانداری شهرستان زرندیه به همراه ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جناب آقای جوانمرد و همچنین ریاست محترم اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان زرندیه جناب آقای عزیزآبادی از اقدامات کارخانه فولاد هیربد زرندیه درحوزه مسئولیت های اجتماعی و حمایت از فعالیت های فرهنگی که طی همکاری این کارخانه با ادارات دولتی در طول سال 1402 صورت گرفته بود قدردانی گردید . ...

بازدید رئیس ستاد تسهیل کشور از صنایع فولاد هیربد زرندیه

اسفند 22, 1402
 حضور معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور جناب آقای مهندس آقاعلیخانی بهمراه استاندار استان مرکزی آقای دکتر مخلص الائمه و جناب آقای دکتر مهری فرماندار شهرستان زرندیه و همچنین سایر مسئولان استانی درکارخانجات صنایع فولاد هیربدزرندیه . ...

جلسه بررسی راهکارهای حفاظت از محیط زیست

اسفند 20, 1402
        با حضور ریاست  اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان زرندیه جناب آقای رستم خانی در محل ...

بازدید بازرسان ستاد تسهیل از کارخانه صنایع فولاد هیربد زرندیه

بهمن 21, 1402
در راستای حمایت از بخش خصوصی و با هدف افزایش تولید و استفاده از تمام ظرفیت های بالقوه صنایع فولاد ...

حمایت، همدلی و کمک مومنانه هلدینگ هیربد در لیالی قدر…

اردیبهشت 27, 1399
با همت ریاست محترم هیات مدیره، جناب آقای دکتر میراحمدپور و‌ همچنین و‌ همراهی جناب آقای دکتر فهیمی، ریاست هیات ...