برای ما پیام بفرستید

  آدرس
  کارخانه:بزرگراه تهران-ساوه، کیلومتر ۸۰ ، شهرک صنعتى مأمونیه، انتهاى خیابان هشتم
  شماره تلفن
  کارخانه:۰۸۶۴۵۲۵۰۰۰۰
  فکس
  کارخانه:۰۸۶۴۵۲۵۰۰۰۹
  آدرس ایمیل
  پست الکترونیک: info@hirbodsteel.com

  ایتا واحد فروش پروفیل
  09399031441  (پیام مستقیم روی ایتا)

  ایتا واحد فروش میلگرد
  09399031331 (پیام مستقیم روی ایتا)