Ingots

Category:
  • توضیحات محصول

استفاده از مواد اولیه با کیفیت و استاندارد جهت تولید محصولات میلگرد که این سوارلویه از نظر گرید فولادی در گرید های ۵SP و GR60 بوده که آنالیز آن در جدول پایین آمده.

لازم به ذکر است استاندارد های بین المللی پیوست فرم میباشد.

کلیه مواد اولیه خریداری شده قبل از ورود به مجتمع توسط بازرسین کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار گرفته و به صورت رندوم نمونه برداری جهت آزمون کوانتوفری صورت گرفته و بعد از انجام آزمون و منطبق بودن با استاندارد های مذکور وارد مجتمع شده و در قسمت انبار مواد اولیه با توجه به پارت شمش به صورت جداگانه انبار می‌شوند.