پروفیل کنگره

  • توضیحات محصول

        پروفیل های کنگره برای زیبا کردن نمای ساختمان ها با ایجاد  فرورفتگی در لبه های پروفیل طراحی شده اند و پس از زیبایی ظاهری مهمترین شاخصه ی آنها کاهش وزن در عین حفظ کیفیت است که می تواند موجب کاهش وزن انواع سازه ها گردد ، کاربرد های فراوانی دارد اما بیشتر در صنعت ساختمان و در ساخت درب و پنجره و انواع نرده ها بکار می رود .