پخش خبر کمکهای اهدایی فولاد هیربد به سیل زدگان عزیز کشورمان از شبکه استان مرکزی


پخش خبر کمکهای اهدایی فولاد هیربد به سیل زدگان عزیز کشورمان با حضور جناب آقای دکتر سیدجلیل میراحمدپور از شبکه استان مرکزی

خبرها

دکتر سید جلیل میراحمدپوررونق تولیدسیل زدگانفولاد هیربدکمک به سیل زدگانکمک های مردمی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.