مصاحبه بهداد سلیمی با محمدرضا احمدی بعد از خداحافظی با دوران قهرمانی، در دفتر‌مرکزی شرکت فولاد هیربد


مصاحبه بهداد سلیمی با محمدرضا احمدی بعد از خداحافظی با دوران قهرمانی، در قالب برنامه متا گپ، در دفتر‌مرکزی شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه.

این مصاحبه جذاب و دیدینی را در لینک زیر ببینید:

دسته بندی نشده

برنامه متاگپبهداد سلیمیمصاحبهمصاحبه بهداد سلیمی در برنامه متاگپمصاحبه بهداد سلیمی در فولاد هیربد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.