فرصت‌های شغلی

مشاغل مورد نیاز در شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه

هیئت مدیره
 • عضو موظف و رییس هیئت مدیرهکاملا مسلط بر مباحث پولی ،مالی ،بانکی، مالیاتی و بورسی مرتبط در صنایع نورد، نورد گرم، میلگرد ،لوله ، پروفیل و ماشین سازی
 • عضو موظف هیئت مدیره و مدیر عاملکاملا مسلط در صنایع نورد، نورد گرم، میلگرد ،لوله ، پروفیل و ماشین سازی
 • عضو موظف هیئت مدیرهبازرگانی داخلی و خارجی کاملا مسلط بر مباحث در صنایع نورد، نورد گرم، میلگرد ،لوله ، پروفیل و ماشین سازی
 • عضو موظف هیئت مدیرهکاملا مسلط بر مباحث بهره برداری در صنایع نورد، نورد گرم، میلگرد ،لوله ، پروفیل و ماشین سازی
 • عضو موظف هیئت مدیرهکاملا مسلط بر مباحث طرح و توسعه در صنایع نورد، نورد گرم، میلگرد ،لوله ، پروفیل و ماشین سازی
فناوری اطلاعات
 • کارشناس پشتیبانی شبکهمسلط به مفاهیم شبکه و +Network | مسلط به مفاهیم امنیت و فایروال | آشنا به CISCO و میکروتیک
 • برنامه نویس front-end (دفتر مرکزی)مسلط به Angular 2+ | مسلط به HTML و SAAS (یا SCSS) | سابقه طراحی UI/UX
 • برنامه‌نویس ASP.netمسلط به انگولار 2+، مسلط به API، مسلط به مفاهیم معماری و طراحی نرم‌افزار و طراحی پایگاه داده SQL، خلاق و توانایی حل مساله
 • ادمین شبکهمسلط به مفاهیم شبکه و +Network | مسلط به مفاهیم امنیت و فایروال | آشنا به CISCO و میکروتیک
 • کارآموزبا معرفی از مراکز رسمی آموزشی کشور در زمینه پشتیبانی شبکه و نرم افزار
منابع انسانی
 • کارشناس منابع انسانی - دفتر مرکزیشرایط احراز: حداقل لیسانس / حداکثر 40 سال / حداقل 3 سال سابقه مرتبط / ساکن تهران
 • شرح وظایف:1. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای کارمندیابی، جذب و استخدام نیروهای کارآمد در چارچوب سیاست‌های شرکت 2. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی، نگهداشت، انگیزشی و ارزیابی عملکرد موثر کارکنان 3. محاسبه کارکرد، حقوق و دستمزد، مرخصی و سوابق پرسنلی کارکنان طبق دستورالعمل‌های سازمانی 4. تعامل موثر با نیروهای سازمان جهت کاهش اصطکاک و افزایش سطح مشارکت و همکاری 5. نگهداری و بهبود سیستم مستندسازی و کنترل کیفیت فرایندهای سازمانی در بخش منابع انسانی
 • مدیر منابع انسانی - دفتر مرکزیشرایط احراز: مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در مدیریت منابع انسانی و رشته های مرتبط / مسلط به فرایندهای منابع انسانی / مسلط به قوانین کار و امور اجتماعی / قابلیت مدیریت در محیط های چالشی / فقط آقا / حداقل 5 سال سابقه ی مدیریت منابع انسانی / حداکثر 40 سال
 • رئیس منابع انسانی - دفتر مرکزیشرایط احراز: مدرک تحصیلی کارشناسی در مدیریت منابع انسانی و رشته های مرتبط / مسلط به فرایندهای منابع انسانی / مسلط به قوانین کار و امور اجتماعی / قابلیت مدیریت در محیط های چالشی / فقط آقا / حداقل 5 سال سابقه ی رئیس منابع انسانی / حداکثر 40 سال
بازرسی
 • کارشناس بازرسی - دفتر مرکزیشرایط احراز: حداقل لیسانس حسابداری / تسلط بر نرم افزار همکاران سیستم  / کشف مفاسد اداری- فروش- خرید و بازرگانی / نظارت بر معاملات و خرید و فروش / جمع آوری اطلاعات مستمر از وضعیت واحدهای مختلف سازمان / 3 سال سابقه مرتبط /
 • شرح وظایف:1. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای کارمندیابی، جذب و استخدام نیروهای کارآمد در چارچوب سیاست‌های شرکت 2. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی، نگهداشت، انگیزشی و ارزیابی عملکرد موثر کارکنان 3. محاسبه کارکرد، حقوق و دستمزد، مرخصی و سوابق پرسنلی کارکنان طبق دستورالعمل‌های سازمانی 4. تعامل موثر با نیروهای سازمان جهت کاهش اصطکاک و افزایش سطح مشارکت و همکاری 5. نگهداری و بهبود سیستم مستندسازی و کنترل کیفیت فرایندهای سازمانی در بخش منابع انسانی
واردات
 • سرپرست واردات - دفتر مرکزیشرایط احراز: حداقل کارشناسی رشته های بازرگانی / مسلط به کلیه فرآیندهای واردات / تسلط به کلیه نرم افزارهای تخصصی واردات / حداقل 7 سال سابقه(ترجیحا در صنعت فولاد) / مسلط به زبان انگلیسی / حداکثر 40 سال
 • شرح وظایف:1. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای کارمندیابی، جذب و استخدام نیروهای کارآمد در چارچوب سیاست‌های شرکت 2. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی، نگهداشت، انگیزشی و ارزیابی عملکرد موثر کارکنان 3. محاسبه کارکرد، حقوق و دستمزد، مرخصی و سوابق پرسنلی کارکنان طبق دستورالعمل‌های سازمانی 4. تعامل موثر با نیروهای سازمان جهت کاهش اصطکاک و افزایش سطح مشارکت و همکاری 5. نگهداری و بهبود سیستم مستندسازی و کنترل کیفیت فرایندهای سازمانی در بخش منابع انسانی
صادرات
 • سرپرست صادرات - دفتر مرکزیشرایط احراز: حداقل کارشناسی رشته های بازرگانی / مسلط به کلیه فرآیندهای صادرات / مسلط به فرایندهای بانکی / تسلط به کلیه نرم افزارهای تخصصی صادرات /  امور گمرکی  / حمل ونقل / سامانه وزات صمت / حداقل 7 سال سابقه(ترجیحا در صنعت فولاد) / مسلط به زبان انگلیسی / حداکثر 40 سال
 • شرح وظایف:1. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای کارمندیابی، جذب و استخدام نیروهای کارآمد در چارچوب سیاست‌های شرکت 2. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی، نگهداشت، انگیزشی و ارزیابی عملکرد موثر کارکنان 3. محاسبه کارکرد، حقوق و دستمزد، مرخصی و سوابق پرسنلی کارکنان طبق دستورالعمل‌های سازمانی 4. تعامل موثر با نیروهای سازمان جهت کاهش اصطکاک و افزایش سطح مشارکت و همکاری 5. نگهداری و بهبود سیستم مستندسازی و کنترل کیفیت فرایندهای سازمانی در بخش منابع انسانی
حقوقی
 • وکیل پایه یک دادگستری (بانکی) - دفتر مرکزیشرایط احراز: مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر / حداقل 5 سال سابقه مرتبط   / حداکثر 40 سال / -آشنا به امور بانکی و اعتبارات / - مسلط به قرادادهای بانکی / - تنظیم لوایح / -حضور در دادگاه / - بررسی قوانین و مقررات بانکی / آشنا به ICDL 
 • شرح وظایف:1. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای کارمندیابی، جذب و استخدام نیروهای کارآمد در چارچوب سیاست‌های شرکت 2. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی، نگهداشت، انگیزشی و ارزیابی عملکرد موثر کارکنان 3. محاسبه کارکرد، حقوق و دستمزد، مرخصی و سوابق پرسنلی کارکنان طبق دستورالعمل‌های سازمانی 4. تعامل موثر با نیروهای سازمان جهت کاهش اصطکاک و افزایش سطح مشارکت و همکاری 5. نگهداری و بهبود سیستم مستندسازی و کنترل کیفیت فرایندهای سازمانی در بخش منابع انسانی
 • وکیل پایه یک دادگستری (حقوقی و کیفری) - دفتر مرکزیشرایط احراز: مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر / حداقل 5 سال سابقه مرتبط   / حداکثر 40 سال / مسلط به امور حقوقی و کیفری / تجربه کاری با اشخاص حقوقی و شرکتها- تنظیم لوایح و شکوائیه و .... / آشنا به ICDL 
 • کارشناس حقوقی مسلط به امور ثبت - دفتر مرکزیشرایط احراز: مدرک تحصیلی لیسانس حقوق / مسلط به امور ثبت شرکتها / ترجیحاً آشنا به پرونده های بانکی / رسیدگی به شکایات و دعاوی حقوقی و اداری / تهیه گزارشهای لازم در خصوص رفع مشکلات موجود و ارائه طرحهای جدید جهت بهبود روشهای جاری / فقط خانم / تنظیم و ترجمه کلیه قراردادهای شرکت (داخلی و خارجی) / حداقل 3 سال سابقه در امور ثبت شرکتها / حداکثر 40 سال
حسابرسی
 • رئیس حسابرسی داخلی (ذیحسابی) - دفتر مرکزیشرایط احراز: حداقل لیسانس حسابداری / حداقل 5 سال سابقه ی ریاست حسابرسی در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی معتبر / حداکثر 40 سال / مسلط به همکاران سیستم(راهکاران ،دلفی، سپیدار) و اکسل / مسلط به عملیات حسابرسی و مالی / بررسی و حسابرسی تمام هزینه ها / گزارش گیری / مسلط به محاسبه ی سود و زیان شرکت / تسلط بر قوانین مالیاتی / توانایی ارائه راهکار برای کاهش هزینه های و افزایش سود شرکت / توانایی تغییر آمار و اطلاعات / مهارت در فن آوری اطلاعات / توانایی تحلیل و حل مشکلات 
 • شرح وظایف:1. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای کارمندیابی، جذب و استخدام نیروهای کارآمد در چارچوب سیاست‌های شرکت 2. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی، نگهداشت، انگیزشی و ارزیابی عملکرد موثر کارکنان 3. محاسبه کارکرد، حقوق و دستمزد، مرخصی و سوابق پرسنلی کارکنان طبق دستورالعمل‌های سازمانی 4. تعامل موثر با نیروهای سازمان جهت کاهش اصطکاک و افزایش سطح مشارکت و همکاری 5. نگهداری و بهبود سیستم مستندسازی و کنترل کیفیت فرایندهای سازمانی در بخش منابع انسانی
 • کارشناس حسابرسی داخلی - دفتر مرکزیشرایط احراز: حداقل لیسانس حسابداری / حداقل 5 سال سابقه ی حسابرسی در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی معتبر / حداکثر 40 سال / مسلط به همکاران سیستم(راهکاران ،دلفی، سپیدار) و اکسل / مسلط به عملیات حسابرسی و مالی / بررسی و حسابرسی تمام هزینه ها / گزارش گیری / آشنا به محاسبه ی سود و زیان شرکت / آشنا بر قوانین مالیاتی / توانایی ارائه راهکار برای کاهش هزینه های و افزایش سود شرکت

ارسال درخواست همکاری

لطفا بسته به مرحله استخدامی خود، یکی از فرم‌ها را تکمیل و در سامانه ثبت نمایید. توجه فرمایید اطلاعات تمامی فرم‌ها باید کاملا دقیق تکمیل گردد.

فرم استخدام اولیه

در مرحله اول لازم است این فرم را تکمیل نمایید.

 

smiling-asian-businessman-shaking-partners-hand_1262-2310

فرم استخدام نهایی

اگر در مرحله اول پذیرفته شدید پس از تماس کارشناسان منابع انسانی، این فرم را تکمیل نمایید.