همایش تقدیر از نخبگان جوان و چهره های ماندگار در عرصه تولید و صنعت


گزارش تصویری از همایش تقدیر از جناب آقای دکتر سیدجلیل میراحمدپور به عنوان نخبه جوان و چهره ماندگار در عرصه تولید و صنعت:

خبرها

حمایت از تولید ملیحمایت از کالای داخلیصنایع فولاد هیربدفولاد هیربدنخبگان صنعتهمایش نخبگانهیربدهیربد زرندیه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.