حضور صنایع فولاد هیربد زرندیه در نخستین نمایشگاه توانمندی اقتصادی و سرمایه گذاری شهرستان زرندیه


حضور صنایع فولاد هیربد زرندیه در نخستین نمایشگاه توانمندی اقتصادی و سرمایه گذاری شهرستان زرندیه / آیلند

ویدیوی مربوط به این رویداد را در زیر مشاهده نمایید:

خبرها

حمایت از کالای ایرانیشرکت صنایع فولاد هیربد زرندیهصنایع فولاد هیربدفولاد هیربدمایشگاه توانمندی های اقتصادینمایشگاه آیلندنمایشگاه زرندیههیربد زرندیه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.