گزارش موکب اربعین فولاد هیربد – دفتر مرکزی – پخش از شبکه سه سیما


گزارش موکب اربعین شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه واقع در شهرک غرب خیابان زرافشان که از شبکه سه سیما پخش شد…
 

خبرها

اربعین حسینیشبکه سه سیماشرکت فولاد هیربدفولاد هیربدگزارشموکب اربعینهیربدهیربد زرندیه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.