مصاحبه رادیو نیمرخ با سیدجلیل میراحمدپور در خصوص پول ناحقی که فولاد مبارکه از حساب مشتریان بدون اجازه صاحب مال کسر کرده است…


‍ ‍ 🎧رادیو نیمرخ – صدای شما صنعت‌گران

🎙سید جلیل میراحمدی پور؛ ریاست شرکن صنایع فولاد هیربد زرندیه

🔈 در خصوص پول ناحقی که فولاد مبارکه از حساب مشتریان بدون اجازه صاحب مال کسر کرده توضیح می دهد:

  • با توجه به اینکه معاملات بورس کالا و فولاد مبارکه قطعی است و سپس وجه غیر قانونی بیشتر از وجه معامله از حساب های مشتریان برداشت کردند باید به قوه قضاییه مراجعه کنیم.
  • در جمهوری اسلامی بورس کالا و هر شرکتی همانند دستگاههای دیگر دارای قانون است . هر کسی نمیتواند قانون کشور را زیر پا بگذارد …


 

خبرها

حمایت از کالای ایرانیرادیو نیمرخسیدجلیل میراحمدپورفولاد مبارکهفولاد هیربدمصاحبههیربد زرندیه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.