حمایت از مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور ستارگان تیم ملی با هدف کمک به سیل زدگان کشور +اخبار صدا و سیما

در راستای مسئولیت های اجتماعی گروه هیربد 

حمایت از مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور ستارگان تیم ملی محبوب سال ١٩٩٨

با هدف کمک به سیل زدگان کشور 

ورزشگاه غدیر 

 هیربد حامی ورزش کشور 

فوتسال جام غدیر (رمضان) و توقف ستاره های ۹۸ برابر پیشکسوتان ناجا
عواید این مسابقه به سیل زدگان کشورمان اهدا خواهد شد.

_______________________________________________________________

___________________