همایش تقدیر از نخبگان جوان و چهره های ماندگار در عرصه تولید و صنعت

گزارش تصویری از همایش تقدیر از جناب آقای دکتر سیدجلیل میراحمدپور به عنوان نخبه جوان و چهره ماندگار در عرصه تولید و صنعت: