گفتگوی تلفنی رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه با برنامه رو در رو شبکه ۴ صدا و سیما

گفتگوی تلفنی رئیس هیئت مدیر شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه، سید جلیل میراحمد پور با برنامه رو در رو شبکه ۴ صدا و سیما