دربی ۸۸، مصاحبه پرویز برومند، بهروز رهبری‌فر و محمدرضا احمدی در شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه

در آستانه دربی ۸۸ام، بهروز رهبری فر، پرویز برومند و محمدرضا احمدی به شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه آمدند و مصاحبه جذاب و دیدنی را انجام دادند.

این مصاحبه را در زیر مشاهده نمایید: